Certifikace

 
Všechny naše šperky, drahé kameny a diamanty jsou dohledatelné na webových stránkách certifikačních laboratoří, dle čísla vydaného certifikátu.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
První institucí zabývající se profesionálně hodnocením diamantů byla Gem Trade Laboratory v USA, kterou roku 1935 založil Geomological Institute of America. V Evropě se jednalo o luzernskou Gubelinovu laboratoř (založena 1940).
 
Nejznámější gemologické laboratoře:
GIA (Gemological Institute of America) 
AIG (Antwerp International Laboratories) 
IGI (International Gemological Institute) 
IGL (International Gemological Laboartory)
HRD (Hoge Raad Voor Diamant)
 
 
Pro skutečné a relevantní hodnocení diamantů se celosvětově, všeobecně používají čtyři základní parametry (4C):
 
  1. CARAT (hmotnost kamene)
  2. CLARITY (čistota kamene)
  3. COLOR (barva kamene)
  4. CUT (brus kamene)
Je nutné se také zmínit o tzv. „pátém C“, a to o CERTIFIKÁTU (rodném listu diamantu).
Nejvyšší certifikační standarty mají tyto renomované geologické laboratoře:
 
4C:
1. CARAT (hmotnost kamene)
   Název KARAT byl odvozen historicky dle karobového semene (semena z plodů karobového stromu, u nás nazývaného chlebovník/ svatojánský chléb) používaného v antice obchodníky s drahými kameny, jako jednotky k vážení diamatů. Metrická hodnota karátu, platná i v současnosti, se používá od roku 1907.
Jednotkovou váhou diamantu je KARÁT(1ct = 0,2g).
Je však třeba počítat s tím, že kameny, které mají stejnou váhu, mohou mít i přesto rozdílnou hodnotu, protože zde zasahuje vliv i dalších „C“. Dále také velikost razantně zasahuje do ceny diamantu, tzn. přímo úměrně velikosti daného kamenu stoupá i cena jednoho karátu.
 
 
 
2. CLARITY (Čistota kamene)
   Na určení čistoty kamene mají vliv poškození a nedokonalosti (nehomogenity) dvou typů:
-       Vnější typ – tj. vnější charakteristika kamene daná jeho opracováním, možnými škrábancy atd.
-       Vnitřní typ – tzv. inkluze, které jsou dány přírodou (potvrzení naturálního původu kamene)  a v podstatě činí každý diamant jedinečným a neopakovatelným. Samozřejmě, čím méně nedokonalostí, tím čistší/ vzácnější diamant.
Čistotu určují odborníci pod desetinásobným zvětšením. Třídy čistoty diamantu viz tabulka níže, od absolutní průhlednosti kamene bez inkluzí IF (Internally Flawess) nebo také LC (Loupe Clean) až po mnohé a velké inkluze zjistitelné pouhým okem (Pique III.). Ovšem tyto „silně nečisté“ diamanty v naší nabídce nenaleznete!
 

 
3. COLOUR (Barva kamene)
   BARVA – velice důležitý parametr v hodnocení diamantů. Diamanty existují v nepřeberné „barevné duze“, od čirých (velice ceněných bezbarvých) přes další velice jedinečné barvy, jako například žlutou, růžovou, černou, zelenou, velmi vzácnou modrou, až po nejvzácnější červené diamanty.
K hodnocení diamantu dle barvy se používá podrobná stupnice barev značená velkými písmeny D až Z, kterou zavedl Americký gemologický institut (GIA) v 50. letech 20. století:
D–F – bezbarvý
G–J – téměř bezbarvý
K–M -  velice jemné barevné stopy
N–R – jemné barevné stopy
S–Z – jasné barevné stopy.
 
Čím prvotřídnější/ jasnější čirost (bezbarvost) kamene, tím je vyšší cena a kámen je tak mnohem vzácnější (D) - viz tabulka níže.
Diamanty se porovnávají pod lupou se vzorovými diamanty a dle barvy a sytosti se tak mění i cena pozorovaného diamantu.
 
 
 
4. CUT (Brus kamene)
    Parametr 4C, který je jako jediný ovlivnitelný člověkem (!), tedy zpracováním daného kamene. Máme mnoho typů brusů, např. cushion, radiant, ovál, princess, nebo nejznámější briliantový brus a další.
Kvalita posuzovaného diamantu se určuje ve srovnání s ideálními, matematicky určenými proporcemi a symetrií modelu. Je tak určena základní tří-složková stupnice dle odchylky (kvality brusu) od prvotního modelu:
EXCELLENT
VERY GOOD
GOOD
 
 
 
HEARTS & ARROWS
Velmi sporadicky se také můžeme setkat s označením brusu Hearts & Arrows (Srdce a šípy).