HISTORIE V KOSTCE

Není přesně známo, kdy byl nalezen první diamant, ale bylo to v Indii, a to v náplavech řeky Golconda. První dochované zmínky o diamantech jsou ze 4. století, taktéž z Indie. Dle typu a místa nálezu, v účetních knihách (psáno v sanskrtu), je dokázáno, že v té době se s diamanty již běžně obchodovalo.
Bohatí a vlivní lidé je uchovávali jako cenný a krásný majetek, i jako talisman – symbol odvahy a mužnosti. 
V mystickou sílu diamantů věřili i staří Egypťané a Řekové. Dle Řeků byly diamanty „slzami bohů“.
 
V Evropě byly nejprve centrem obchodu s diamanty Benátky a později se jak centrum světa diamantů, tak i jeho zpracování přeneslo do Brugg. Samotný proces opracování diamantů byl velice dlouho uchováván v tajnosti.Broušení diamantu se časem vyvíjelo, až v 15. století se postupně přešlo od opracovávání diamantů tradičním, ale jen velice zdlouhavým leštěním (leštění na dřevěné nebo mosazné desce pokryté diamantovým prachem), k dělení štípáním.
 
Na konci 15. století se objevily nové brusy ve tvarech kosočtverce, obdelníku, čtverce apod.
 
Po objevení přímé cesty do Indie mořeplavcem Vasco de Gamou, roku 1498, se centrem obchodu s diamanty stal Lisabon a později Antverpy, které zůstaly jedním ze světových center obchodu s diamanty do dnes.
V 17. století se diamanty začaly brousit do nových tvarů, jako ovály, markýzy a další.
Ve století devatenáctém přišel Henry Morse (USA) s prvním briliantovým brusem, který později zdokonalil oficiální vynálezce moderního briliantového brusu, Marcel Tolkowsky (USA).
 
Po objevení velkého naleziště diamantů na farmě De Beersových v Kimberley (JAR) roku 1871, několik anglických lovců pokladů postupně skoupilo všechny koncese, až se stali majiteli největší části dolů v Kimberley a založili tak první diamantový kartel: De Beers consolidated Mines Limited, společnost, která hraje velice důležitou roli na trhu s diamanty do dnešních dnů.
 
První zásnubní prsten
První zásnubní prsten s diamantem dostala od rakouského arcivévody Maxmiliána, Marie Burgundská, roku 1477.
Od té chvíle se tradice zásnubních diamantů rozšířila po celém světě, nejprve v aristokratických rodinách, v rodinách vlivných podnikatelů a průmyslníků, až do rodin běžných lidí.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: